Onze diensten

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de gehele logistieke keten. Deze beveiligingsmaatregelen zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen. Het doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Uitgangspunt is de beveiliging van de hele keten, dus van producent tot afnemer. 

Innovatie
Onderzoek
n
Projectmanagement
Educatie
Advies
Evenementen

Innovatie

De bescherming van het economische belang van de supply chain keten is een continu proces waar innovatie een strategisch onderdeel van uit dient te maken. De crimineel wordt steeds sluwer en past zijn werkwijze eveneens continu aan.
SKILSS begeleidt innovatietrajecten van idee naar ingebruikname. Wij kennen de uitdagingen en de behoefte van de stakeholders in de supply chain en zijn in staat de beveiligingsvraagstukken te articuleren en deze voor te leggen aan innovatoren en kennisinstellingen. Wij stimuleren en faciliteren praktische innovaties in proeftuinen in samenwerking met alle belanghebbenden en ondersteunen de bewijsvoering van de effectiviteitswinst van de innovaties.

Onderzoek

Naast (risk) assessments, quickscans en safety/security analysis, is SKILSS u ook van dienst met (praktijk)onderzoek naar zowel processen (o.a. beleid) als fenomenen. Maar altijd vanuit de gedachte om de wereld van de wetenschap en die van de alledaagse praktijk met elkaar te verbinden. We leunen daarbij op onze uitgebreide kennis van zowel criminologie als veiligheidskunde. Denk ook aan het begeleiden en opzetten van pilots en proeftuinen om de effectbereiking van nieuwe veiligheidsmaatregelen te onderzoeken en tussentijds nog te kunnen bijsturen. Daarbij wordt altijd de vraag gesteld welk effect u met uw maatregelen en veiligheidsbeleid hoopt te bereiken. Fenomeenonderzoek richt zich veelal op criminaliteit en andere normschending die een bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering. Dat, bijvoorbeeld in het kader van een veiligheidsanalyse op branche, deelmarkt- of zelfs op bedrijfsniveau. Onze onderzoeksdiensten monden uiteindelijk altijd uit in een een onderbouwd advies waarmee u weer vooruit kunt.

Project- en Programma management

Veiligheid is een gezamenlijk belang van publieke en private partijen. Dit betekent samenwerking en het delen van informatie waar mogelijk. Preventie is veel effectiever dan repressie. Kijk naar wat wel kan, wat de mogelijkheden zijn en benut deze mogelijkheden. Er is met gerichte informatie uitwisseling zoveel winst te behalen voor zowel publiek als privaat. SKILSS fungeert als linking pin en brengt publieke partijen in contact met private partijen en andersom. Het uitgangspunt is werken aan gerichte oplossingen om de supply chain weerbaarder te maken.

Opleiding en training

Kennis is macht en helemaal wanneer frequent de opgedane kennis herhaald wordt. SKILSS verzorgt ofwel zelf, in opdracht of vanuit haar netwerk diverse opleidingen en trainingen. Het belang van een optimale beveiliging staat bij SKILSS voorop en dat kan alleen als we kennis hebben van de diverse fenomenen van criminaliteit en van de vele manieren waarop we ons, de bedrijvigheid en de het economisch belang daartegen kunnen beschermen.

Advies en consultancy

Om adequate beveiligingsmaatregelen in te kunnen zetten, moet als eerste inzichtelijk gemaakt worden wie en wat u wilt beschermen en wat de daarmee gepaarde risico’s en dreigingen zijn. Risicomanagement gebaseerd op een holistische aanpak is dan essentieel. SKILSS heeft een netwerk van specialisten die u behulpzaam kunnen zijn op de volgende onderwerpen:

  • Specifieke wet- en regelgeving
  • ISPS: ISPS (her)certificering, Havenveiligheidsbeoordeling, Havenveiligheidsplan, Port Facility Security Assessment, Port Facility Security Plan, Oefeningen, Evaluaties
  • C-TPaT
  • AEO-C/S
  • TAPA
 • Beveiligingsadvies en ondersteuning: Uitvoeren risico assessments, gap analysis en aanbevelingen, opzetten risk management programma, aanbestedingen, beveiligingsplannen, mystery guest programma’s, due diligence trajecten, red teaming en wetenschappelijk onderzoek
 • Security Awareness: Opzetten en begeleiden programma’s
 • Insider Risk Management: Opzetten en begeleiden beleid en programma’s
 • Crisismanagement: Opzetten en begeleiden beleid en programma’s
 • Integratie soft-en hardware systemen: Advies, begeleiding en programmamanagement
 • Cyberveiligheid: Advies, begeleiding en programmamanagement
 • GDPR/AVG: Advies en begeleiding

Evenementen

Ten behoeve van het bevorderen van de beveiliging van de supply chain wordt zowel nationaal als internationaal veel georganiseerd. Bijeenkomsten, congressen, oploopjes waar kennis bij elkaar komt om samen smarter te worden en om kennis binnen onze logistieke wereld weer te verspreiden.