Privacy verklaring

November 2021

Waarom deze verklaring?

De stichting zonder winstoogmerk SKILSS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie is deze verklaring?

Deze verklaring is gericht aan de bezoekers van de websites van SKILSS en de relaties van SKILSS

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Van de relaties van SKILSS worden de navolgende persoonsgegevens verzameld: naam, bedrijfsnaam, zakelijk mailadres en telefoonnummer. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Van de bezoekers aan de website van SKILSS worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij er gebruik gemaakt wordt van het contactformulier. In dit geval worden dan de volgende gegevens verzameld: naam en emailadres.

De website SKILSS maakt gebruik van functionele cookies. Daarmee wordt de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website geoptimaliseerd. Ook wordt gebruik gemaakt van analytics cookies. Daarmee wordt het surfgedrag van alle bezoekers op anonieme wijze verwerkt tot grafieken en patronen. Analytics cookies verwerken geen gegevens op individueel niveau. Tot slot maakt de website van SKILSS gebruik van session cookies. Daardoor wordt telkens als u de website bezoekt een nieuwe sessie gestart. Een bezoeker van de website kan zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. Diens browser kan zo worden ingesteld dat het gebruik wordt toegestaan, niet wordt toegestaan of gedeeltelijk wordt toegestaan. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

Het doel is om de relaties van SKILSS telefonisch te kunnen benaderen en om hen informatieve e-mails, uitnodigingen en facturen te kunnen toesturen. De gegevens die via het contactformulier op de website worden verstrekt, worden gebruikt om de via het webformulier gestelde vraag/vragen te kunnen beantwoorden en contact op te kunnen nemen met de contactpersoon.

Wat zegt de wet hierover?

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke grondslag is vereist. Eén van de wettelijke grondslagen betreft ‘het gerechtvaardigd belang’. SKILSS heeft een gerechtvaardigd belang. Zonder het verwerken van persoonsgegevens is het immers in redelijkheid niet mogelijk om haar doelen te bereiken, namelijk het bieden van consultancy en advies aan haar relaties.

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?

Nee, het is voor niemand verplicht om zijn of haar persoonsgegevens aan SKILSS te verstrekken. Het gevolg van het niet-verstrekken is wel dat men dan geen zaken kan doen met SKILSS.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat nodig is om de contactpersonen van de nodige informatie te voorzien, contact te houden en facturen te kunnen zenden. Daarnaast worden de gegevens van de relaties bewaard om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het geboden advies en service te verlenen op de geboden diensten.

Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

Nee, de persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Alles wat er met de persoonsgegevens gebeurt, gebeurt handmatig.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?

De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een beveiligde computer (harde schijf) en de toegang daartoe is voorbehouden louter en alleen aan de medewerkers van SKILSS. SKILSS maakt gebruik van Microsoft Office 365 en Microsoft Onedrive en Google drive. Deze digitale omgevingen zijn beveiligd middels een persoonlijk password, welke regelmatig wordt vernieuwd. Tenslotte maakt SKILSS gebruik van de internet security software.

De privacyrechten van de contactpersonen

Iedere contactpersoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om SKILSS te verzoeken om inzage in zijn of haar persoonsgegevens en/of om deze gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Degene die een dergelijk verzoek doet, dient zich daarbij te identificeren. Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de SKILSS alvorens u gebruik maakt van de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris Hélène Minderman van SKILSS via emailadres helene@skilsscom.